Bewust omgaan met plastic, kan dat eigenlijk wel ?

Bewust omgaan met plastic, kan dat eigenlijk wel ?

Het antwoord is een volmondig ja. Als je eerdere blogs van ons hebt gelezen dan weet je dat er nog al wat te doen is rondom plastic en de veiligheid voor onze voedselketen. Wat veel mensen waarschijnlijk niet weten is dat er verschillende soorten plastic zijn. Wij als eindgebruiker zien dat eigenlijk niet omdat de aanduidingen voor welk type plastic een bepaald product van gemaakt is, meestal onder op de bodem staat en vaak niet heel best te ontcijferen. Is al het plastic gevaarlijk of zijn er ook plastic soorten die minder gevaar opleveren.

Als je bewust met plastic omgaat door bijvoorbeeld eerst te kijken waar een verpakking van gemaakt is, of door geen plastic tasjes meer bij de boodschappen te kopen of misschien door dat rietje in jouw cola achterwege te laten schieten wij al een heel eind. Hoe bewuster wij als eindgebruiker omgaan met plastic hoe meer de producenten alternatieven zullen gaan bedenken. En ook al is plastic niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij wij kunnen wel helpen om het kortstondig gebruik van of eenmalig gebruik van plastic verpakking tegen te gaan door het gewoon niet te kopen. Sommige supermarkt ketens spelen hier al op in door hun vlees aan te bieden in “groene” plastic verpakkingen. Er zijn ook zeker producenten van plastic producten die wel degelijk kijken naar het effect van hun producten op het milieu.

Oud plastic recyclen

Het lijkt voor de hand liggend om “oud” of “gebruikt” plastic te recyclen. Echter niet elke soort plastic is recyclebaar, en onder de soorten plastic die dat wel zijn is ook weer een onderling verschil in hoe goed dat type plastic te recyclen is. De soorten die niet recyclebaar zijn komen vaak terecht op plekken waar dat niet zou moeten zoals bijvoorbeeld onze oceanen en vergaan daar tot steeds kleinere stukjes plastic. Het is nu alom bekend dat deze deeltjes plastic in onze voedselketen terecht komen en zo in onze lichamen met alle nare gevolgen van dien.

Is plastic dan gevaarlijk ?

Om erachter te komen of en welk type plastic wel of minder gevaarlijk is moeten we iets dieper op de materie in gaan. Elk plastic product heeft een bepaalde samenstelling van stoffen die samen het plastic vormen. Op basis van die stoffen heeft elk plastic product heeft wat we noemen een recycle code. In totaal zijn er op dit moment 7 categorieën waar plastic in kan vallen variërend van gevaarlijk tot betrouwbaar. Deze codering behoort aangegeven te staan tussen drie pijlen, vaak onderaan het product.

plastic-recycling-codes

Code 1: PET (betrekkelijk betrouwbaar)

Polyethyleen tereftalaat, of zoals wij die miscchien beter kennen PET of PETE, denk maar aan frisdrank flessen en dergelijke, is het dunne, doorzichtige soort plastic dat voornamelijk wordt gebruikt bij de productie van drankflessen. Onderzoek heeft aangetoond dat bij meermaals gebruik en bij het blootstellen van deze flessen aan warmte, de kans op het afstoten van de toxische stof DEHP drastisch wordt vergroot. Dit heeft bij grote inname negatieve gevolgen voor organen als de lever, nieren en voortplantingsorganen. Onder voorbehoud is het dus redelijk veilig in gebruik, mits je op eerder genoemde punten let.
Een in onze optiek zwak lichtpuntje: PET of PETE plastic is relatief makkelijk recyclebaar, dus beter voor het milieu.
Je moet je dus misschien de vraag stellen of je wel gebruik wilt maken van dit soort verpakkingen.

Code 2: HDPE (betrouwbaar)

HDPE staat voor hoge dichtheid polyethyleen, een plastic dat geproduceerd wordt op basis van aardolie. Dit ondoorzichtige, dikke materiaal wordt veelvuldig verwerkt tot speelgoed, shampooflessen, emmers en flessen die vruchtensap bevatten. Omdat HDPE grotendeels uit koolstof en waterstof bestaat, komen er geen gevaarlijke stoffen vrij bij blootstelling aan hogere temperaturen. Dit maakt deze soort plastic relatief veilig voor zowel de mens als de natuur.

Code 3: PVC (vermijden)

De volledige benaming van PVC luidt polyvinylchloride, een goedkope en makkelijk bewerkbare vorm van plastic. Dit materiaal vind je vaak terug in de huiselijke sfeer, bijvoorbeeld in zeil, regenkledij, douchegordijnen, schoenzolen en opblaasbaar strandspeelgoed en zo een beetje alle afvoerleidingen in onze woningen. Producten die van PVC zijn gemaakt hebben de eigenschap bepaalde toxische stoffen af te stoten, zoals dioxines en kwik. Deze gevaarlijke goedjes worden door de wetenschap gelinkt aan onder andere kanker, hormonale disbalans en een verstoring van zowel het immuun- als het voortplantingssysteem. PVC-producten kunnen gerecycled worden. Het mag duidelijk zijn als je het niet hoeft te gebruiken dus gewoon niet doen ook al is het recyclebaar.

Code 4: LDPE (betrouwbaar)

Het broertje van de HDPE van code twee heet LDPE, oftewel lage dichtheid polyethyleen. Deze materie wordt vaak toegepast bij de productie van onder andere vershoudfolie, boodschappentassen en bepaalde soorten flessen. Net als HDPE schaadt het gebruik van LDPE de gezondheid niet en is het prima recyclebaar.

Code 5: PP (betrouwbaar)

PP staat voor polypropeen, een sterke en flexibele vorm van plastic die zeer resistent is tegen chemische stoffen en bewerkingen. Polypropeen is onder andere terug te vinden in jerrycans, plastic meubelen, opbergbakjes, rietjes en auto-onderdelen. Hoewel het productieproces van PP als niet geheel veilig wordt beschouwd, wijst niets er op dat het eindproduct gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Groen licht dus betreffende polypropeen, zowel op het gebied van gezondheidsrisico’s als het vermogen om gerecycled te kunnen worden.

Code 6: PS (vermijden)

De volledige benaming voor PS is polystyreen, een vorm van plastic die iedereen wel eens tegen is gekomen in de vorm van wegwerpbekertjes en koffers. Daarnaast is deze materie de basis voor styrofoam (piepschuim), dat in aanraking komt met vlees doordat het materiaal verwerkt zit in de verpakkingen hiervan in de supermarkt. De reden waarom deze categorie vermeden zou moeten worden zit in het gevaar van het lekken van styreen en butadieen ten gevolge van blootstelling aan hitte (laatstgenoemde wordt toegevoegd bij het stijver maken van polystyreen, dus is mogelijk aanwezig maar niet perse), omdat bij beide stoffen het vermoeden bestaat dat het kankerverwekkende eigenschappen bevat. Daarnaast is het produceren van PS slecht voor het milieu en moeilijk te recyclen.

Code 7: Overige soorten (in sommige gevallen vermijden)

Alle soorten plastic die niet onder één van de bovenstaan categorieën vallen, valt onder deze code. Wat dus ook wil zeggen dat deze code zowel goede als schadelijke soorten plastic kan omvatten. Zo kan code 7 op goede, biologisch afbreekbare varianten slaan, alsook op polycarbonaat: een variant van plastic die Bisfenol A (BPA) bevat. Deze stof is een xenonoestrogeen (een stof die het hormoon oestrogeen nabootst), wat na een te hoge inname kan resulteren in een hormonale disbalans. In dit geval kan dit bij mannen leiden tot onvruchtbaarheid en bij vrouwen tot borstkanker. Daarnaast wordt een te hoge inname van BPA door de wetenschap in verband gebracht met onder andere leverschade, hart- en vaatziekten, aantasting aan de zenuwcellen en diabetes. BPA komt onder andere voor in harde plastic flessen, blikken die voeding en drank houden (als coating aan de binnenkant) en babyflesjes. Wat betreft recyclen is het lastig om een algemeen advies uit te spreken, gezien het zoveel verschillende soorten plastic omvat.

(Bron: https://www.ahealthylife.nl/)