Fabriek die methanol maakt van plastic en huisvuil lonkt voor Rotterdamse haven

De komst van een futuristische fabriek in de Rotterdamse haven die uit plastic en huisafval methanol maakt, is een stap dichterbij.

Een consortium van bedrijven, bestaande uit Air Liquide, AkzoNobel Specialty Chemicals, Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam, heeft een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de eerste investeringen in deze zogeheten waste-to-chemistry installatie. Met het project is in eerste instantie een bedrag van 9 miljoen euro gemoeid. Het consortium wil nog dit jaar een finale investeringsbeslissing nemen van naar schatting 200 miljoen euro.

De installatie kan 360.000 ton afval verwerken tot 270 miljoen liter ‘groene’ methanol. Dit is meer dan de totale jaarlijkse hoeveelheid afval van 700.000 huishoudens. Doordat dit afval niet wordt verbrand, vermindert de CO2-uitstoot met ongeveer 300.000 ton. Van deze fabriek staat al een kleine versie in het Canadese Edmonton. Voor Europa zou de Enerkem-installatie de eerste van dit type zijn.

Belangrijke stap

Volgens president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is het project een ‘een belangrijke stap op weg naar een duurzamere Rotterdamse industrie’. ,,Afval wordt grondstof voor de chemische industrie.’’ De installatie in Rotterdam profiteert van de nabijheid van de fabrieken van Air Liquide en AkzoNobel voor het leveren van de benodigde zuurstof en waterstof. AkzoNobel is ook de beoogde afnemer van de ‘groene’ methanol.

Afval wordt grondstof voor de chemische industrie

President-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam

Methanol is een belangrijke grondstof voor een groot aantal producten, waaronder duurzame transportbrandstof. Opmerkelijk is dat een van de hinderpalen in het project nog de beperkte beschikbaarheid van afval is. Afvalverwerkers hebben namelijk langdurige contracten voor de toelevering van huisvuil, waardoor het als nieuwe partij lastig is om genoeg afval in te slaan.

Bron: AD.nl